ZLEPŠENIE
KVALITY EJAKULÁTU

»Zvyšuje fertilitu mužov so subklinickou varikokélou«

ŠTÚDIA SUBKLINICKEJ VARIKOKÉLY 2010

Zlepšenie kvality spermií po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU®

Počet pacientov:
n = 55

Zverejnenia:
Poster presentation at EAU, Bratislava (Oct 2010).

Výsledky ukazujú, že PROFERTIL® :
  • Zlepšuje všetky parametre spermií nevyhnutné na úspešné počatie a tehotenstvo znížením oxidačného stresu (príčina fragmentácie DNA).
  • Môže sa užívať po operácii varikokély.

Sub-clinical varicocele study 2010; Micronutrients as an alternative to fertility treatment in men with subclinical varicocele; Schauer I. et al.; inclusion criteria: > 2 years of infertility, ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: infections, aspermia, hormonal disturbances.

#1 bewiesene Wirksamkeit bei männlicher Unfruchtbarkeit

PRIEMERNÁ MIERA OTEHOTNENIA 26-41%