Kontakt

Výrobca

LENUS Pharma GesmbH

Seeböckgasse 59

1160 Viedeň

tel: 0043 (1) 405 14 19

fax: 0043 (1) 405 14 19 – 20

email: office@lenuspharma.com
web: www.lenuspharma.com

Distribútor

MagnaPharm SK s.r.o.

Digital Park II/D,
Einsteinova 23 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01

V prípade výskytu akýchkoľvek nežiaducich reakcií nás kontaktujte na: neziaduceucinky@magnapharm.eu