MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ

ČO PRESNE ZNAMENÁ MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ?

Neplodnosť (infertilita) je medicínsky výraz pre sterilitu. Je to prípad, keď nedochádza k otehotneniu pri pravidelnom pohlavnom styku bez používania antikoncepcie počas 12 mesiacov.

Všeobecne rozlišujeme primárnu a sekundárnu neplodnosť:

Primárna neplodnosť:
Muž ešte nikdy nesplodil dieťa.

Sekundárna neplodnosť:
Muž už splodil jedno alebo viac detí, či už so svojou súčasnou partnerkou alebo s inou ženou.

V mnohých prípadoch neplodnosti je žena vyšetrená pred mužom, hoci asi v polovici všetkých prípadov, sa nájde príčina u muža.

ČO SPÔSOBUJE NEPLODNOSŤ?

Mužská neplodnosť môže mať viacero príčin. Genetika, stres, zmeny v životných a stravovacích návykoch vedú k dramatickému poklesu tvorby a kvality spermií. Želanie mať dieťa je stále odopriate približne 15 % všetkých párov, a to aj po roku nechránenýého pohlavného styku.

Základný rozdiel je medzi dedičnými a získanými poruchami. Taktiež sa rozlišuje medzi chorobami súvisiacimi s hormonálnou kontrolou funkcie semenníkov (približne 12 %), poruchami tvorby spermií v semenníkoch (približne 30-40 %) a poruchami transportného systému spermií (približne 10-20 %).

NEPLODNOSŤ SPÔSOBENÁ

ZDRAVOTNÝMI  PRÍČINAMI

Choroby semenníkov Choroby semenníkov a nadsemenníkov ako sú zápaly, kŕčové žily alebo torzia (pretočenie) semenníkov zvyčajne postihujú mladších mužov a majú sa brať veľmi vážne, pretože môžu narušiť plodnosť.
Poruchy tvorby hormónov Hormóny, konkrétne hormón FSH, regulujú tvorbu spermií v semenníkoch. V prípade nedostatku FSH v tele sa má zvážiť hormonálna liečba.
Kŕčové žily semenníkov  (varikokéla) Varikokély sú kŕčové žily v oblasti semenníkov a semenovodov. Tento stav postihuje približne 15 % všetkých mužov. Neliečené varikokély sú častou príčinou mužskej neplodnosti, pretože prekrvenie miešku môže zvýšiť teplotu semenníkov o 0,5 – 1 °C, čo má nepriaznivý vplyv na tvorbu spermií. Varikokéla je príčinou neplodnosti asi u 25 – 40 % všetkých neplodných mužov.
V štúdii špeciálne navrhnutej pre mužov so subklinickými varikokélami sa potvrdilo, že užívanie PROFERTILU® počas minimálne 3 mesiacov zlepšuje všetky parametre spermií.
Protilátky proti spermiám Keďže tvorba spermií začína iba počas puberty, telo môže identifikovať spermie ako cudzie predmety a vyvinúť  protilátky. Tieto protilátky môžu minimalizovať pravdepodobnosť otehotnienia.
Poruchy semenovodov V nadsemenníku spermie dozrievajú. Pozostáva z dvoj- až štvormetrového systému kanálikov, cez ktoré sa spermie transportujú. Aj ten najslabší zápal môže viesť k adhézii (zrastom). Pri tejto poruche transportu spermií nie sú spermie schopné sa spojiť so spermatickou tekutinou, čo má za následok, že sa v ejakuláte objavuje veľmi malé množstvo zdravých spermií alebo neobsahuje žiadne zdravé spermie.

NEPLODNOSŤ SPÔSOBENÁ

NEZDRAVÝM  ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM

Ak bola vylúčená porucha neplodnosti z medicínskych príčin, súčasná veda predpokladá, že príčina spočíva predovšetkým v životnom štýle a stravovacích návykoch.

Nadváha Nadváha len o 9 kg zvyšuje riziko neplodnosti o 10 %. Najmä zvýšenie telesného tuku v oblasti brucha znižuje voľnú biologicky aktívnu časť testosterónu.
Fajčenie Fajčenie ovplyvňuje hustotu, mobilitu (pohyblivosť spermií) a tvar (morfológiu) spermie. Predpokladá sa priamy účinok na funkciu semenníkov a spermatogenézu (= proces dozrievania spermií). Metabolity zo zložiek cigaretového dymu môžu spôsobiť zápalové reakcie v mužskom pohlavnom systéme, čo môže viesť k oxidačnému poškodeniu spermií.
Alkohol Závažná chronická závislosť od alkoholu môže mať toxické účinky na semenníky. Prejavuje sa porušením spermatogenézy (= procesu dozrievania spermií). Môže zhoršit pohyblivosť a tvar spermií.
Strava Nezdravá strava môže viesť k vzniku nedostatku určitých živín a mať za následok obmedzenú kvalitu spermií. Najmä vitamíny a iné mikroživiny, ktoré sa požívajú potravou slúžia ako kofaktory pre enzýmové reakcie a majú antioxidačný účinok.

NEPLODNOSŤ SPÔSOBENÁ

VONKAJŠÍMI VPLYVMI

Jedlo Prieskum ukazuje, že ovocie a zelenina už neobsahujú toľko vitamínov ako pôvodne mali. Kvalita potravín sa zhoršila intenzívnym používaním pôdy.
VekKvalita spermií sa môže začať znižovať od 35 rokov. Žena mladšia ako 30 rokov má s partnerom starším ako 40 rokov o 25 % nižsiu šancu otehotnenia ako žena s mladším partnerom. Napriek tejto skutočnosti sa zdá, že starší otcovia sú v modernom svete v móde. Dnes je stále viac a viac mužov, ktorí sa chcú stať otcom až po dosiahnutí určitých miľníkov v ich živote alebo kariére. Výsledkom je, že veľa mužov iba začína cestu otcovstva v ich 40 rokoch. Mnohí z nich však nemusia uspieť bez komplikácie a zásahu, pretože veda už vie o vplyve veku na zdravie spermií, ako je zníženie počtu a pohyblivosti spermií. S vekom sa častejšie vyskytujú aj chromozomálne zmeny (zlomy reťazcov DNA) v spermiách.
Prečítajte si viac o zlomoch reťazcov DNA v spermiách a ich dôsledkoch.
Bisfenol A (BPA) Bisfenol A (BPA) je zmäkčovadlo a jedna z najviac vyrábaných chemikálií. BPA sa nachádza v mnohých spotrebných výrobkoch, v nápojových fľašiach a plastových obaloch potravín. Vnútorný obal plechoviek môže tiež obsahovať stopy BPA. Použitie BPA na výrobu detských cumlov a detských fliaš je ironické a alarmujúce. Vedci z Michiganu zistili, že pracovníci čínskych fabrík, ktorí pracujú na výrobnej linke a sú vystavení pôsobeiu chemikálie BPA mali sexuálnu impotenciu, problémy s erekciou a ejakuláciou. Vedci u pracovníkov preukázali aj koreláciu medzi bisfenolom A vo vzorkách moču a koncentráciami hormónov plodnosti. Americkí vedci porovnali hodnoty BPA v moči u 218 pracovníkov s kvalitou ich spermií. Ukázalo sa, že BPA zvyšuje dvojnásobne až štvornásobne riziko zlej kvality spermií. To záhrňa koncentráciu spermií aj vitalitu a pohyblivosť potrebnú na oplodnenie.
LiekyNasledovné lieky môžu zhoršiť sexuálnu túžbu a erektilnú funkciu a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť zníženú ejakuláciu:
Antidepresíva: lieky používané na liečbu depresie. Okrem toho, antidepresíva sa používajú v mnohých iných oblastiach, napr. na liečbu bolesti.
Sedatíva: skupina liekov, ktoré majú upokojujúce účinky.
Antihypertenzíva: všeobecný výraz pre lieky, ktoré znižujú krvný tlak. Spolu so zmenami životného štýlu tvoria základ antihypertenzívnej liečby.
Antiepileptiká: lieky používané na liečbu epileptických ochorení alebo záchvatových porúch.
Lieky na srdce: používané na liečbu ochorení srdca (kardiotoniká).
 
V medicíne sa výraz „endokrinná porucha“ týka predvšetkým žľazy. Všetky žľazy v ľudskom tele, ktoré tvoria hormóny a uvoľňujú ich do krvi sa nazývajú endokrinné žľazy. Určité lieky môžu ovplyvňovať endokrinné regulačné mechanizmy, ktoré môžu zase ovplyvniť plodnosť:
Anabolické steroidy: všeobecný výraz pre skupinu liečiv používaných na urýchlený nárast svalovej hmoty.
Antiandrogény: liečivá, ktoré spomaľujú pôsobenie mužských pohlavných hormónov.
 
Niektoré látky môžu spomaliť proces dozrievania spermií (=spermatogenézu):
Cytostatiká: toxické chemické látky, ktoré sa používajú v medicíne ako liečivá, najmä na chemoterapiu pri nádore. Cytostatická narúšajú, oneskorujú alebo zabraňujú bunkovému cyklu, čím bránia nádorovým bunkám v delení a šírení.
Antibiotiká: látky, ktoré potláčajú metabolizmus mikroorganizmov (napr. baktérií), čo zamedzuje ich rozmnožovanie alebo prežívanie.
Imunosupresíva: liečivá, ktoré potláčajú normálnu funkciu imunitného systému.
TeplotaNormálna teplota semenníkov je 35 °C. Účinky tepla (napr. prostredníctvom oceliarskych prác, dlhodobého sedenia v prípade profesionálnych vodičov, zváračských prác, častých návštev v saune atď.) môžu spôsobiť zvýšenie teploty v semenníkoch, čo môže zase zhoršiť plodnosť.