AKO SA SPERMIE TVORIA

Pri tvorbe spermií (= spermatogenéza) zohrávajú rozhodujúcu úlohu hormóny. Hypofýza vytvára hormón známy ako folikulostimulačný hormón (FSH). Luteinizačný hormón (LH) sa vytvára súčasne. Zatiaľ čo obidva hormóny vedú k dozrievaniu vajíčok u žien, u mužov sú zodpovedné za tvorbu spermií.

Na začiatku, môže byť tvorba a dozrievanie spermií krátke, s trvaním okolo dvoch až troch  mesiacov (t.j. každé tri mesiace sa vytvorí nová „sada spermií“ v epididymis (semenníkoch). Pri oplodnení vajíčka však majú šancu bojovať predovšetkým úplne zrelé bunky spermií. Z tohto dôvodu sú dva až tri mesiace dlhý čas na vznik vývojových porúch spermií s fatálnym následkom.

Počet spermií produkovaných u muža závisí od mnohých rôznych faktorov, ako je napríklad jeho genetika, prostredie, fyzický stav a frekvencia pohlavného styku. Preto sa počet spermií môže líšiť v závislosti od osoby. Priemerný, sexuálne zrelý muž má v danom čase k dispozícii asi dve až tri miliardy spermií. Ale pretože sa spermie v semenných tubuloch neustále tvoria, tieto rezervy sú vždy zmiešané so spermiami v rôznych štádiách zrelosti.

Die Stadien der Befruchtung.

ČO BUNKY SPERMIÍ POTREBUJÚ

Telo si vyžaduje špeciálne výživné látky v priebehu dozrievania spermií v rôznych vývojových štádiách, ako sú aminokyseliny, mikroživiny, vitamíny a vitamínu podobné látky. Optimálne predpoklady na normálnu a zdravú spermiogenézu sú zaručené iba vtedy, ak sú poskytnuté tieto špeciálne nevyhnutné látky.

Určité životné situácie a nezdravý životný štýl môžu rýchlo viesť k nedostatku týchto látok, ktoré si dotknutá osoba vo väčšine prípadov ani nevšimne. Predovšetkým však bunky spermií nepriaznivo reagujú na vonkajšie faktory, ako sú infekcie, lieky a röntgenové lúče.

Testované zloženie prípravku PROFERTIL® podporuje proces dozrievania spermií v každej fáze tvorby spermií.