ZLEPŠENIE KVALITY
SPERMIÍ

»Signifikantné zlepšenie ochrany DNA pred fragmentáciou“«

ŠTÚDIA DNA 2014

Zlepšenie kvality ejakulátu, vyhodnotené testom schopnosti viazať kyselinu hyalurónovú (HBA), po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU®

+19.7% increase of SHBA value
74.6% of subjects with less sperm DNA fragmentation

Priemerná percentuálna zmena oproti východiskovému stavu. (p= 0,0001)

Percento väzby spermií na kyselinu hyalurónovú po 3 mesiacoch. (p = 0,01))

European Medical Journal Logo

Počet pacientov:
n = 107
(PROFERTIL® skupina: n = 67;
kontrolná skupina: n = 40)

Zverejnenia:
EMJ Urol. May 2014;1:60-65.

Výsledky naznačujú, že PROFERTIL® môže:
  • Zvyšovat možnost úspešného počatia a tehotenstva.
  • Pomáhať predchádzať opakujúcim sa potratom.
  • Mať pozitívny vplyv na vývoj embrya. 2)
  • Zvyšovať šancu na úspešné umelé oplodnenie. 1) 2)

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

DNA Study 2014; Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation; Lipovac M. et al.; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility, ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

#1 bewiesene Wirksamkeit bei männlicher Unfruchtbarkeit

PRIEMERNÁ MIERA OTEHOTNENIA 26-41%