ÚLOHA MUŽA

ČO ROBÍ MUŽ?

Ako hovorí staré príslovie, „V živote musí muž postaviť dom, zasadiť strom a splodiť dieťa.“ Prvé dve úlohy sa dajú pomerne ľahko splniť.  Mať dieťa je však sen, ktorý čoraz viac a viac mužov v dnešnom svete považuje za ťažký a dokonca nesplniteľný.

Z rôznych dôvodov, sa celosvetovo rodí menej a menej detí. V súčasnosti je 10-15% všetkých párov na svete nedobrovoľne bezdetných. Príčiny neplodnosti sú rovnomerne rozdelené medzi ženy („ženský faktor“) a mužov („mužský faktor“), t.j. 50:50, kombinácia oboch.

«MUŽSKÝ FAKTOR»
PROFERTIL® POMÁHA

V 40-90% prípadoch je príčinou mužskej neplodnosti nedostatočná tvorba spermií. Štúdie preukázali významné zníženie počtu spermií o 58% za posledných 50 rokov.1,2

Analýza viac ako 100 publikovaných štúdií poukazuje na významný trend znižovania hustoty spermií za posledných 60 rokov, najmä v USA, Európe a Austrálii (- 1-3% ročne). 3,4

Aj keď existujú početné možnosti liečby žien, ako jeden príklad možno uviesť oplodnenie in vitro (IVF), dostupné možnosti pre mužov na zlepšenie ich rozhodujúceho faktora – kvality spermií – sú veľmi obmedzené.

1 Imhof M., Matthai C., Huber J.C. Einsatz von Profertil® zur Therapie des „male factors“ und Verbesserung des Spermiogramms; Gyn-Aktiv 2007;2:68.
2 Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations; Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38.
3 Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
4 Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek N. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years; Br Med J 1992; 305:609-61.

PROFERTIL® is the only tested and patented product that contributes to the optimization of sperm quality, offering an effective approach to male inferility. Extensive clinical studies have confirmed the effectiveness of the specific formula used in PROFERTIL®.

PROFERTIL® je jediný testovaný a patentovaný prípravok, ktorý prispieva k optimalizácii kvality spermií, ponúka efektívny prístup k mužskej neplodnosti. Rozsiahle klinické štúdie potvrdili účinnosť špecifického zloženia použitého v prípravku PROFERTILE. Potravina na osobitné lekárske účely.