REDUKCIA
FRAGMENTÁCIE DNA

»Výrazná redukcia fragmentácie DNA«

ŠTÚDIA DNA 2019

Redukcia fragmentácie DNA spermie (v %) po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU®

28.06% pregnancy rate in PROFERTIL® group
Aspire, Hong Kong 2019

Počet pacientov:
n = 306
(PROFERTIL® skupina: n = 146;
kontrolná skupina: n = 160)

Prezentácia:
Aspire 2019, Hongkong;
full publication in process

Jedinečné, patentované zloženie PROFERTILU®:
  • Významne znižuje fragmentáciu DNA spermií v porovnaní s kontrolnou skupinou (bez užívania prípravku).
  • Miera otehotnenia 28,06 % po užívaní PROFERTILU® oproti 16,31 % v kontrolnej skupine.

DNA Study 2019; Measured with sperm chromatin dispersion (SCD) technique, will DNA integrity in spermatozoa increase after micronutrient supplementation?
A retrospective study; Imhof M. et al.; first results presented at Aspire Hong Kong 2019.

#1 bewiesene Wirksamkeit bei männlicher Unfruchtbarkeit

PRIEMERNÁ MIERA OTEHOTNENIA 26-41%