ZLEPŠUJE VŠETKY
PARAMETRE EJAKULÁTU

» Zlepšenie kvality ejakulátu si vyžaduje viac ako len zmenu životného štýlu «

KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA 2012

Zlepšenie všetkých parametrov spermiogramu (v %) po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU® v porovnaní so zmenou životného štýlu

25.76% pregnancy rate
e-SPEN Logo

Počet pacientov:
n = 205 (PROFERTIL® skupina: n = 132;
kontrolná skupina: n = 73)

Zverejnenia:
e-SPEN, Volume 7, Iss. 1, Feb. 2012, P. e50-e53.

Užívaním PROFERTILU® sa po 3 mesiacoch výrazne zlepšili všetky parametre ejakulátu:
  • Signifikantné výraznejšie zlepšenie všetkých parametrov ejakulátu v porovnaní so sledovaním zmeny životného štýlu.
  • Zlepšuje všetky parametre ejakulátu nevyhnutné na úspešné počatie a tehotenstvo.

Controlled study 2012; Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation; Imhof M. et al.; published in e-SPEN , Volume 7, Issue 1, February 2012; patients (n = 205): PROFERTIL® group: n = 132, control group: n = 73; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility and ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections. Pregnancy rate control group = 15.07%

Pilot Study: proof of concept. Number of patients: n = 120

#1 bewiesene Wirksamkeit bei männlicher Unfruchtbarkeit

PRIEMERNÁ MIERA OTEHOTNENIA 26-41%