JEDINEČNÉ
PATENTOVANÉ ZLOŽENIE

»Synergický úcinok kombinácie predstihuje vysoké dávky jednej látky«

ŠTÚDIA S L-KARNITÍNOM 2016

Relatívna zmena parametrov spermiogramu (v %) po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU® oproti skupine užívajúcej jednu látku

Significantly beats L-Carnitine, even for fast progressive motility

Počet pacientov:
n = 299
(PROFERTIL® skupina: n = 143;
kontrolná skupina: n = 156)

Zverejnenia:
Reprod Biol Endocrin (Dec 2016) 14:84.

Prvá prospektívna kontrolovaná štúdia (porovnávajúca vysoké dávky L-karnitínu) preukázala superioritu zloženia PROFERTILU®:
  • Významne lepší oproti jednej látke pri porovnávaní hustoty spermií, celkovej a rýchlej progresívnej motility.
  • Zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti prirodzeného a umelého počatia, tehotenstva a zdravia potomka.

L-Carnitine Study 2016; Comparison of the effect of a combination of eight micronutrients versus a standard mono preparation on sperm parameters; Lipovac et al.; inclusion criteria: 20-60 years of age; ≥ 1 year of subfertility and at least one recent pathological semen analysis result (≤ 3 months); exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

#1 bewiesene Wirksamkeit bei männlicher Unfruchtbarkeit

PRIEMERNÁ MIERA OTEHOTNENIA 26-41%