AHOJ DNA,
NEBOJ SA, ZVLÁDOL SOM TO,
SOM DOMA, U MAMY A OTCA!

ZLOMY V DNA REŤAZCOCH = ŽIADEN PRENOS GENETICKÉHO MATERIÁLU

Počas delenia buniek sa DNA prenáša do každej novej bunky tak, ako vlak prepravuje náklad do cieľovej stanice. Ak sú koľaje vlaku poškodené, vlak sa nemôže dostať do cieľovej stanice. To isté platí aj v prípade, ak sú DNA reťazce poškodené. Vlak aj DNA sú vykoľajené.

Ak dôjde k závažným zlomom v DNA (genetická informácia je „zlomená“, „poškodená“), nové bunky nebudú úplné a nebudú schopné pokračovať v procese delenia buniek. Embryonálny vývin sa zastaví.

Source: Sedo C.A. et al.; JBRA Assist Reprod. 2017;21(4):343-350.

SPERMIE NIE SÚ SCHOPNÉ
SAMI SEBA OPRAVIŤ

Jedinou úlohou spermií je bezpečne prepraviť balíček genetickej informácie (DNA) do vajíčka. Keďže spermie nie sú schopné sami seba opraviť, čím je prítomných viacero zlomov v DNA spermii, tým zraniteľnejší celkove je balíček genetických informácií, čo sťažuje splnenie úlohy spermií.

DNA zlomy môžu ovplyvniť tvar spermie.

Source: Cohen-Bacrie P. et al; Fertility & Sterility 2009, 19(5): 1801-1805.

ODPORÚČANÉ
PRE OTCOV NAD 35 ROKOV

Na detekciu DNA zlomov (miera fragmentácie) spermií sú k dispozícii rôzne postupy testovania. Ako štandard sa však odporúča, aby všetci otcovia nad 35 rokov užívali PROFERTIL®, a to z dôvodu zvýšeného výskytu fragmentácie DNA u mužov starších ako 35 rokov.

Je známe, že mužská neplodnosť ide ruka v ruke s poškodeným genetickým materiálom. Viac buniek s poškodenou DNA znamená viac poškodeného genetického materiálu. Viac poškodený genetický materiál znamená nižšie šance na úspešné otehotnenie.

Sources:
Cohen-Bacrie P. et al.; Fertility and Sterility 2009;91(5):1801-5. Sartorius G.A. et al.; Human Reprod. 2010;16(1):65-79. Plastira K. et al.; J Assist Reprod Genet. 2007;24(10): 437-443.

.

PODPORUJE CESTU
K OTEHOTNENIU

play_arrow Pokles zlomov DNA spermií

play_arrow Menej spermií abnormálneho tvaru

Schopnosť PROFERTILU® chrániť DNA pred poškodením je potvrdená v 2 klinických štúdiách. 74,6 % výsledkov testov pacientov preukázalo výrazný pokles poškodenej DNA spermií a významný nárast zdravej, nepoškodenej DNA spermií po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU®.

Sources:
Lipovac M. et al.; EMJ Urol. 2014;1:60-65.
Eidenberger F. et al.; Fertility & Reproduction 2019; 1:136-140. First results presented by Prof. Dr. Martin Imhof at Aspire 2019