UŽ TO VIDÍM
JASNE

SPERMIOGRAM

PRED
PO

Spermiogram je dôležitou vyšetrovacou metódou na hodnotenie mužskej plodnosti. Hodnotenie sa vykonáva podľa usmernení WHO. Cieľom vyšetrenia je posúdiť spermie z hľadiska ich koncentrácie, pohyblivosti a tvaru.

Na vyhodnotenie mužskej plodnosti spermiogram využíva mikroskopickú analýzu ejakulátu. Konkrétnejšie, týka sa zoznamu všetkých nálezov zozbieraných počas vyšetrenia spermií.

CESTA K ISTOTE

Spermiogram je najdôležitejším vyšetrením na hodnotenie mužskej plodnosti. Vzorka spermy sa odoberá masturbáciou za sterilných podmienok, najlepšie priamo na mieste vyšetrenia, aby sa umožnilo rýchle spracovanie a analýza vzorky. V laboratóriu sa ejakulát vyšetruje pod mikroskopom. Rozhodujúce hodnotenie toho, či zlé spermie sú príčinou neplodnosti, možno dosiahnuť iba prostredníctvom súčtu niekoľkých faktorov vrátane množstva, pohyblivosti a kvality spermií. Nízky počet spermií v ejakuláte nie je ekvivalentom sterility, ale môže to znamenať, že úspešné oplodnenie vajíčka bude trvať dlhšie. Spermie s obmedzenou pohyblivosťou alebo abnormálnym tvarom môžu tiež negatívne ovplyvniť prirodzené plodenie detí.

Na čo treba myslieť, keď vám idú robiť spermiogram?

Spermiogram sa vykonáva po minimálne 2 dňovej sexuálnej abstinencii.

Následný spermiogram sa má opakovať asi po 4 týždňoch.

Na analýzu spermií je nevyhnutná extrakcia masturbáciou.

Vyšetrenie urológom je potrebné na vylúčenie faktorov, ako sú varikokély (kŕčové žily).

KRITÉRIÁ WHO

«NORMÁLNEHO SPERMIOGRAMU»

Očakáva sa viac ako 15 miliónov spermií na mililiter semennej tekutiny v objeme ejakulátu minimálne 1,5 ml. Viac ako 32 % spermií má mať rýchly pohyb vpred a najmenej 4 % majú mať normálny tvar spermií. Ak sú tieto kritériá splnené, považuje sa tento muž za plodného. Okrem nálezov ohľadom spermií, ejakulát nemá obsahovať viac ako jeden milión leukocytov na mililiter. Pre istotu, ejakulát sa má vždy analyzovať dvakrát.

Ak je spermiogram patologický (abnormálny), t.j. jeden alebo viac parametrov sa líši od normy WHO, je nevyhnutná liečba.

Súčasný štandard WHO uvádza, že v jednom mililitri ejakulátu má byť prítomných viac ako 15 miliónov spermií. Objem ejakulátu nemá byť menší ako 1,5 mililitra.

WHO
1998
WHO
2010
Objem ejakulátu 2ml1,5ml
Celkové množstvo spermií v ejakuláte 40 mil.39 mil.
Počet spermií20 mil./ml17 mil./ml
Progresívna pohyblivosť 50%32%
Životaschopnosť spermií 75%38%
Morfologicky normálne spermie 30%4%
Celková pohyblivosť 50%40%
pH hodnota ≥ 7,2 – 7,8≥ 7,2